Onderwerp de doodstraf

Ik kies voor het onderwerp de doodstraf omdat het vrij actueel is en het mij interesseert omdat het een veelbesproken onderwerp is.

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat bijna alle mensen hier een mening over hebben en omdat er in de Bijbel over gesproken wordt. Ikzelf ben van mening dat de doodstraf iets is wat niet mag en dus afgeschaft moet worden. Ik vindt het ook een heel erg interessant onderwerp omdat het niet duidelijk in de Bijbel staat. Het is voor mij dus ook een klein beetje een zoektocht naar antwoorden Toch delen de mensen die de Bijbel hebben gelezen niet dezelfde mening, dat komt omdat er in de Bijbel niet heel duidelijk staat of het wel of niet mag. Zo staat er: “Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is: U zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht.” (Matteus 5, 21-22) Hier staat dus dat je niet mag doden en dus niet mag oordelen of iemand moet blijven leven of ter dood veroordeeld moet worden. Nog bekender is de uitspraak: Oog om oog, tand om tand.( Exodus 21). Dat zou dus betekenen dat als je iemand dood, zelf ook gedood moet worden. Dus in moderne tijd vertaald; iemand die heeft gedood, moet door de rechter ter dood worden veroordeeld. Maar in de Bijbel staat ook:

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Wie iemand zo treft, dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden.
Wie zijn vader of moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden.
Wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood veroordeeld worden.
Wie zijn vader of moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.

Het staat dus niet duidelijk in de Bijbel of het wel of niet mag. Daarom is ook niet iedereen het erover eens. Er zijn verschillende ideeen en theorieen over de doodstraf. Dit is ook een van de redenen dat ik me hierin wil verdiepen, het is een veelbesproken onderwerp maar nog te onduidelijk voor mij om te beoordelen of het wel of niet mag volgens de Bijbel. Het is een onderwerp die naar mijn mening ook te maken heeft met abortus omdat je met abortus een levend kind wegneemt. Je kiest er dus voor om dat kind te doden. Dit is iets wat volgens de Bijbel verboden is. Voor mij is dit abortus nog erger dan de doodstraf. Maar omdat het ik het over het onderwerp de doodstraf doe ga ik daar niet te veel op in.

Ook is het vaak de vraag of dat de veroordeelde wel echt schuldig is. Want hoe vaak is het wel niet voorgekomen dat iemand onterecht vast zat? Ook is dit een paar keer met mensen gebeurd die achteraf onschuldig bleken te zijn.

Zoals hierboven staat zijn er veel verschillende standpunten. Ook onder mensen met dezelfde religies zijn de meningen verdeeld. Zo is mijn oom dominee en tegen de doodstraf terwijl mijn andere oom ook christelijk is maar wel voor de doodstraf is. Er is dus nog veel om te doen en juist daarom zijn er veel verschillende argumenten en standpunten..

Ik heb de standpunten en argumenten in 4 groepen verdeeld.

Voor de doodstraf
Voor de doodstraf volgens Bijbels perspectief
Tegen de doodstraf
Tegen de doodstraf volgens Bijbels perspectief
Voor de doodstraf.
Het is veel goedkoper om de doodstraf toe te passen dan iemand een aantal jaar in de gevangenis te houden.
De familieleden van het slachtoffer of het slachtoffer zelf hebben veel leed moeten doorstaan door de dader, terwijl ze dit niet hebben verkozen.

De doodstraf maakt dit iets dragelijker. Het kan ook meteen voorkomen dat mensen het recht in eigen handen gaan nemen en het slachtoffer gaan wreken.

De doodstraf kan werken als een afschrikkend middel. Een crimineel zal nu zich eerder

bedenken om een zwaar misdrijf te plegen vanwege de zware straf die erop staat.

Een moordenaar zou niet meer de maatschappij in mogen want hij zou misschien weer

kunnen herhalen wat hij al eerder heeft gedaan.

De doodstraf is de zwaarste straf die je kunt geven en de enige vergelding voor.
Voor de doodstraf vanuit Bijbels perspectief.
Wie iemand zo treft, dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden
Wie zijn vader of moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden.
Wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog zijn bezit wordt

aangetroffen, zal zeker ter dood veroordeeld worden.

Wie zijn vader of moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.
Als een man overspel pleegt met de vrouw van een ander, moeten beiden ter

dood worden gebracht.

Tegen de doodstraf.
Het is tegen de rechten van de mens (artikel 3 en 5)
De doodstraf is onherroepelijk
Het wordt gebruikt als vergelding niet als straf
De doodstraf schrikt niet af, terwijl dat wel de bedoeling is.
Het is vooral een straf voor de nabestaanden
De doodstraf heeft discriminerende effecten
De dader heeft geen kans om zijn leven te beteren
Het is kwaad met kwaad vergelden, je doet zelf wat je tegen een ander zegt dat

Hij/zij dat niet mag doen.

Tegen de doodstraf vanuit Bijbels perspectief.
De doodstrafdruist in tegen andere bijbelse opdrachten, zoals Gij zult niet doden. Maar we mogen volgensPaulusook geen kwaad met kwaad vergelden(Romeinen 12:17)
“Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is: U zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht.” (Matteus 5, 21-22)
“Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor.” (Matteus 5, 38-39)
“Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. … Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is.” (Matteus 5,43-45, 48)

Uiteraard zijn er nog meer standpunten en argumenten maar ik kan ze niet allemaal gebruiken dus heb ik een selectie gemaakt.

Mijn standpunt over de doodstraf of het wel of niet mag is heel makkelijk. Het mag NIET!! Ik vind dat de mens niet mag oordelen of iemand dood moet of moet blijven leven, er staat ook in de bijbel dat de mens niet mag oordelen dus laten we dat dan ook niet doen. Ook hebben we niet de capaciteit, ik neem als voorbeeld Amerika waar nog met regelmaat de doodstraf wordt opgelegd. Het hele land en in sommige gevallen bemoeit de hele wereld zich ermee, iedereen heeft een mening en de media zit er bovenop. Dan lijkt het mij niet dat een rechter onder deze druk een goed besluit kan nemen. Ik heb ook altijd geleerd van mijn ouders dat als ik boos was niet boos mocht blijven en hem of haar ook niet iets toe mocht wensen. Als ik dat wel deed dan zou ik over iemand oordelen en er was maar 1 iemand die dat mocht doen; God !

Dus, als je er niet over mag oordelen, waarom zou je het dan wel in werkelijkheid mogen brengen? Het klopt dat de Bijbel vol staat over moorden, en mijn bovengenoemde argumenten staan ook allemaal in de Bijbel. Toch denk ik dat het volgens de Bijbel niet mag. Alle argumenten die hierboven zijn opgenoemd staan in het OUDE Testament. Jezus is in het NIEUWE Testament gekomen en heeft dus een aantal dingen gezegd waaruit ik kan opleiden dat moorden(doodstraf) niet mag. Hij haalde het Oude Testament aan om de ‘Oude wet’ te voltooien omdat Hij de ‘Nieuwe wet’ was en is.

Veel mensen gebruiken dan het argument: Ja maar in de Bijbel staat ‘oog om oog, tand om tand’. Deze mensen hebben het stuk dan niet gelezen. Want er staat namelijk ook : “Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor.” (Matteus 5, 38-39)

Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om de doodstraf uit te voeren. De meeste manieren zijn de galg, de kogel, de elektrische stoel, de gaskamer en de dodelijke injectie. De meningen zijn verdeeld over wat nu het meest humaan is. Veel mensen vinden de dodelijke injectie het meest humaan maar ze realiseren zich niet dat ook een hele lijdensweg is. Misschien heb je geen pijn maar stel je voor dat je daar ligt (terecht of onterecht) je zit vastgebonden en er is niks meer wat je kan doen. De lichten in de kamer gaan aan en het doek gaat open, ze ziet nog de blikken van je eigen familie, de jury en de familie van de gedupeerde. Dan krijg je opeens een paar spuiten in je arm, de doeken gaan dicht en je bent alleen in een dichte kamer. je wilt nog dingen zeggen en je wilt bewegen maar niemand die jou hoort en ziet. Alles wordt langzaam minder, je zicht, je ademhaling, je hartslag. En je weet dat je binnen enkele minuten dood gaat.

Ook dit is geen fijne dood. Dus het maakt mij niet uit hoe de doodstraf wordt uitgevoerd ik ben gewoon tegen de doodstraf omdat het een onmenselijke en onomkeerbare straf is. Ook zonder de bijbel te hebben gelezen. Zou ik tegen deze straf zijn. Ik vind het ook hypocriet, je mag niet moorden maar omdat de verdachte/dader heeft gemoord, vermoord je hem of haar ook maar. Ook voor de nabestaanden levert dit niks op. Als de dader de doodstraf krijgt opgelegd dan is de dader wel dood maar daar krijgen ze niet hun verloren persoon mee terug. Deze persoon krijgen ze natuurlijk nooit meer terug maar als de dader levenslang krijgt dan kan hij wel na gaan denken in zijn cel over zijn zonden en misdaden. Naar mijn mening is dit dus ook een veel betere straf en kan de dader ook spijt betuigen voor zover hij/zij dat nog niet heeft gedaan. Hij leert er dus iets van en kan in die cel misschien wel tot bekering komen. De doodstraf is dus een nutteloze straf waarbij geen winnaars vallen, eigenlijk alleen maar verliezer.

De doodstraf is een heel terechte straf voor zware misdrijven. Als je de doodstraf invoer weten de mensen wat de gevolgen kunnen zijn dus is het gelijk een stok achter de deur. Het schrikt dus af en dan bedenken de criminelen zich wel een tweede keer voor ze een poging doen tot een zwaar misdrijf. Het is ook heel terecht want als jij een leven van iemand neem dan heb je zelf natuurlijk ook het recht niet meer om te leven. In de mensenrechten staat wel dat iedereen recht heeft op een leven. Maar als iemand andere mensen heeft vermoord, heeft hij zelf dan nog wel het recht op leven? Ik vind van niet!!

Ieder mens heeft recht op een bestaan maar op het moment dat jij dat leven afpak van iemand heb je dat recht gewoon verspeelt.

Bovendien is iemand die een moord heeft gepleegd een moordenaar en dus ook een bedreiging voor de samenleving. Is het dan wel verstandig om zo iemand op te sluiten en hem verder te laten leven tussen vier muren? Nee, iemand kan altijd ontsnappen of wegens goed gedrag vrij komen (als de dader geen levenslang heeft gehad). Daarom is het beter om deze dader de doodstraf op te leggen. Ook voorkom je hiermee wraakacties. Vaak is een familielid of vriend van de gedupeerde uit op wraak, als iemand dood is kan hij/zij geen wraak meer nemen. Ook kan de doodstraf in sommige gevallen humaner zijn dan een (levenslange) gevangenisstraf. In Nederland is dit misschien niet het geval maar denk aan landen in Azie of in het Oostblok, daar is de gevangenis echt geen pretje. Daar zijn de voorzieningen zeer slecht, je zit met veel mensen in een cel en heb dus geen privacy. Je krijgt daar lichamelijke straffen, je wordt verkracht. Ook dat is geen pretje. Daarom willen sommige daders liever de doodstraf dan levenslang. Ook in financieel oogpunt is de doodstraf beter. Het is een goedkopere manier om de daders te straffen. In Nederland kost het ongeveer 300 euro per dag voor een gevangene ! Kun je nagaan hoeveel het kost als iemand 25 jaar lang in een gevangenis zit! Dat is 2,8 miljoen euro ! Nou is de vraag of diegene het wel waard is nadat hij/zij zo’n erge misdaad heeft gepleegd.

Ook in de bijbel staan er veel voorbeelden waarin staat wanneer de doodstraf toegestaan is, zoals: Als een man overspel pleegt met de vrouw van een ander, moeten beiden ter dood worden gebracht.

Hier staat dus dat als een man overspel pleegt hij ter dood gebracht moet worden. In andere woorden: vreemdgaan = doodstraf.

Dus ook in de Bijbel is het toegestaan dat de doodstraf wordt uitgevoerd, waarom zouden we die nu dan niet toepassen.

Als je iemand veroordeelt tot een paar jaar gevangenisstraf terwijl hij een hele familie vermoordt schrikt dat natuurlijk niet af, daarom is het juist goed om zware misdrijven hard aan te pakken. Vaak kan dat alleen met de doodstraf. En waarom zouden we de doodstraf niet invoeren als dat toch geen negatieve gevolgen heeft voor het ‘gewone’ volk. Het is immers de bedoeling dat alleen de misdadigers worden aangepakt. Het volk dat zich normaal gedraagt zal hier niks van merken. Daarom moet de doodstraf weer worden ingevoerd. Het gaat alleen op voor mensen die zich niet aan de wet houden, als jij je aan de wet houdt is er niks aan de hand. En vaak zijn de mensen die moorden, mensen waarbij een steekje los zit.

Kranten VS in actie tegen de doodstraf

OPENING, Van onze correspondent Bert Lanting op11 augustus ’00, 00:00, bijgewerkt20 januari ’09, 12:31

Ook al is er binnen de Verenigde Staten kritiek op de doodstraf, de belangstelling voor de ultieme straf is gering. Amerikaanse kranten hopen de discussie een nieuwe wending te geven door een DNA-test te laten uitvoeren in een oude zaak.

Een aantal Amerikaanse kranten wil de discussie over de doodstraf in de VS een nieuwe wending geven door een DNA-test te laten doen om na te gaan of een gevangene die vier jaar geleden werd geexecuteerd, werkelijk schuldig was. De kranten kregen daarvoor deze week toestemming van een rechter in Georgia.

Het gaat om de zaak van Ellis Felker, die in 1996 in Georgia ter dood werd gebracht wegens het verkrachten en vermoorden van een meisje. Felker heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig was.

Via een DNA-onderzoek van zijn haar en stukjes huid die onder de nagels van het meisje werden gevonden, hopen de kranten – waaronder The Boston Globe en The Atlanta Journal-Constitution – er achter te komen of Felker gelijk had.

De afgelopen jaren zijn al tientallen gevangenen vrijgekomen, nadat uit DNA-onderzoek was gebleken dat zij onschuldig waren. Bij terdoodveroordeelden gebeurde dat zelfs op het moment dat zij op hun executie zaten te wachten.

‘Als ooit kan worden aangetoond dat iemand ten onrechte is geexecuteerd, krijgt het debat over de doodstraf een heel andere wending’, voorspelt Ben Bradlee jr. van de Boston Globe.

Dat zou vooral pijnlijk zijn voor de gouverneur van Texas, George Bush, die er steeds op hamert dat onder zijn bewind nooit een onschuldige is geexecuteerd.

Een paar jaar geleden probeerde de rooms-katholieke kerk in Virginia een DNA-test te laten doen om zekerheid te krijgen over de schuld of onschuld van een andere gevangene die wegens moord en verkrachting ter dood was gebracht. Maar een rechtbank weigerde dat omdat het bewijsmateriaal ‘besmet’ was.

Volgens openbaar aanklager Kelly Burke uit het district waar het vonnis tegen Felker werd voltrokken, zegt het DNA-onderzoek niets. Ook als de stukjes huid onder de nagels van het slachtoffer van iemand anders blijken, zijn er volgens hem voldoende andere bewijzen die aantonen dat Felker de dader was.

Gouverneur George Bush, de Republikeinse presidentskandidaat, is vanuit het buitenland onder vuur komen te liggen wegens de executie van een zwakzinnige gevangene. Mensenrechtenorganisaties en de EU hadden er tegen geprotesteerd, maar Bush legde de kritiek naast zich neer.

Texas executeerde gisteren twee gevangenen, maar de protesten richtten zich vooral tegen de executie van Oliver Cruz. De 33-jarige Cruz kreeg de doodstraf wegens het verkrachten en vermoorden van een vrouw die op een luchtmachtbasis in San Antonio werkte. Maar volgens zijn advocaat verdiende hij die straf niet, omdat hij zwakzinnig is.

Het besluit de executie door te laten gaan werd genomen door vice-gouverneur Rick Perry, maar gouverneur Bush, die op campagne is, liet weten dat hij het met diens besluit eens was.

‘De jury heeft uitgebreid bewijsmateriaal gehoord over de geestelijke vermogens van Cruz, maar is tot de conclusie gekomen dat zijn gruwelijke en berekende misdaad een doodvonnis rechtvaardigde’, zei Bush.

Een half uur voordat Cruz een dodelijk spuitje kreeg , was een andere gevangene in de executiekamer terechtgesteld. Hij was veroordeeld wegens de moord op een bejaard echtpaar. Met de voltrekking van de twee vonnissen kwam het aantal gevangenen dat onder gouverneur Bush ter dood is gebracht op 140, een record.

De executie van Cruz heeft in de Amerikaanse pers tot een discussie geleid over het executeren van misdadigers met uiterst beperkte geestelijke vermogens. Dertien van de 38 staten die de doodstraf kennen, hebben wetten die de executie van zwakzinnigen verbieden.

De meeste van die staten leggen de drempel bij een IQ van 65. Cruz kwam bij intelligentietests uit op een IQ van 63. De openbaar aanklager bestreed dat niet, maar betoogde dat het hem alleen maar gevaarlijker maakte.

Hoewel er vanuit het buitenland veel kritiek was op de executie van Cruz, trok zijn zaak in de Verenigde Staten echter veel minder aandacht dan de executie van Gary Graham, eerder deze zomer. De kritiek was dat Graham ter dood was veroordeeld op basis van de verklaring van slechts een ooggetuige. Graham zelf hield tot het eind vol dat hij de moord niet had gepleegd.

Ondanks alle kritiek liet George Bush de executie doorgaan. Sindsdien lijkt de belangstelling voor het onderwerp te zijn weggeebd.

You Might Also Like
x

Hi!
I'm Alejandro!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out