Tijdens het maken van deze GIP heb ik zeer veel bijgeleerd over radioactieve stoffen en de opslag en berging hiervan

Tijdens het maken van deze GIP heb ik zeer veel bijgeleerd over radioactieve stoffen en de opslag en berging hiervan. Ik heb meer inzicht gekregen over wat er nu juist allemaal in deze sector gaande is en de problemen waar we voor staan. Door te werken rond dit onderwerp ben ik in contact gekomen met de grootste en belangrijkste bedrijven van deze sector binnen België en heb de kans gekregen om met de mensen die hier werken te praten en naar hun uitleg te luisteren.
Ook heb ik ondervonden dat zelf een experiment opstellen en uitvoeren niet eenvoudig is.
Radioactief afval is zeer gevaarlijk voor de mens en we moeten er voorzichtig mee omgaan.
De oplossing is het opslaan en opbergen van deze stoffen tot ze weer ongevaarlijk zijn. Voor de opslag moeten de stoffen eerst verwerkt worden zodat ze veilig opgeslagen kunnen worden. Deze opslag moet gebeuren onder constante omstandigheden en permanente controle. Dit alles gebeurt volgens strikte regels en richtlijnen. Tot op de dag van vandaag staan we voor zeer grote problemen omtrent de berging van hoog en gematigd radioactief afval. Er is nog geen concrete oplossing maar we gaan spoedig beginnen met het in gebruik nemen van de geologische berging. Zoals ik experimenteel aangetoond heb heeft de kleilaag waarin deze berging zou plaatsvinden alvast de noodzakelijke thermodynamische eigenschappen. Hopelijk is dit een gepaste oplossing voor het probleem.

You Might Also Like
x

Hi!
I'm Alejandro!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out