– We zijn in staat om Geleidingsflux binnen natuurlijke klei te bepalen door een proefopstelling te bouwen die de meting van warmtegeleiding door klei toelaat

– We zijn in staat om Geleidingsflux binnen natuurlijke klei te bepalen door een proefopstelling te bouwen die de meting van warmtegeleiding door klei toelaat. Hiervoor zullen we de warmtegeleidingscoëfficiënt berekenen.
– Klei is een betere warmtegeleider dan water, de warmtegeleidingscoëfficiënt van klei is groter dan deze van water
– binnen éénzelfde gewicht aan klei kan meer warmte opgeslagen worden dan binnen hetzelfde gewicht aan water.

Onderstaande zullen de twee proeven verder beschreven worden in “hoofdstuk 7.3 Berekening warmtegeleidingscoëfficiënt van klei” en in “hoofdstuk 7.4 Berekening van de warmtecapaciteit van klei”. Achteraan mijn Geïntegreerde proef heb ik in bijlage de bespreking opgenomen van een eerste proef die ik uitvoerde en die niet gelukt is.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team
You Might Also Like
x

Hi!
I'm Alejandro!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out