Før den andre verdenskrigen var det mange forfattere som så hva som var i ferd med å skje med den fremvoksende nazismen

Før den andre verdenskrigen var det mange forfattere som så hva som var i ferd med å skje med den fremvoksende nazismen. Mange var redde for at det skulle oppstå en ny krig og dette ble blant annet gjenspeilet i litteraturen. Det var mange forfattere som oppfordret andre til å ta ansvar og kjempe mot det som så ut til å komme, og Arnulf Øverland var en av disse forfatterne. I denne teksten skal jeg skrive om et av Arnulf Øverland mest kjente dikt, “Du må ikke sove.” Jeg skal forklare litt om hvorfor Arnulf skrev dette diktet og hva budskapet i diktet er. Jeg skal også fortelle om tankene bak diktet og om det er aktuelt i dag

Arnulf Øverland var en av mange forfattere som skjønte at en ny verdenskrig virket mer og mer sannsynlig til å skje. Han mente at det ville oppstå en ny verdenskrig på grunn av den fremvoksende fascismen og nazismen som ville føre til tap av mange millioner av liv. Det var derfor han publiserte diktet “Du må ikke sove.”

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

“Du må ikke sove” er et kampdikt som ble skrevet i 1936. Budskapet i diktet er at vi må passe oss for nazistene og at vi må åpne øynene og se hva som virkelig foregår i Europa.

You Might Also Like
x

Hi!
I'm Alejandro!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out